Barion Pixel
A webáruház használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

money-transactions

Candida-kisokos

Candida-kisokos

A Candida-fertőzésről bizonyára mindenki hallott, szerencsés esetben csak hírből ismeri, kevésbé szerencsésben pedig maga is megtapasztalta az ezzel járó kellemetlenségeket, amelyek igen szerteágazók lehetnek, épp ezért a diagnózis felállítása sem megy mindig játszi könnyedséggel. 

Az úgy­ne­ve­zett ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­sé­gek kö­zött elő­ke­lő he­lyet fog­lal el, és ma már szin­te nép­be­teg­ség­nek tart­ják a Can­di­da al­bi­cans okoz­ta, szer­te­ága­zó tü­net­cso­por­tot. Az élesz­tő­gom­bák egyik faj­tá­já­ról van szó, amely a ma ál­ta­lá­nos hely­te­len ét­ke­zés és élet­mód, va­la­mint a kör­nye­ze­ti mér­gek ha­tá­sá­ra el­sza­po­ro­dik a szer­ve­zet­ben. 

A tüneteket okozó Candida albicans nevű élesztőgomba mindannyiunk szervezetében jelen van, és amíg nem szaporodik túl, semmilyen gondot nem okoz, sőt, aktív szerepet vállal az egészséges emésztésben.Ha azon­ban a gom­ba túl­zott mér­ték­ben el­sza­po­ro­dik, le­gyen­gül az im­mun­rend­szer vagy meg­sé­rül a táp­csa­tor­na hám­szö­ve­te, ak­kor a gom­bas­ej­tek a ke­rin­gés­be be­ke­rül­ve el­jut­hat­nak a szer­ve­zet bár­me­lyik ré­szé­be.
 
Mi áll a háttérben?
 
Emésztőrendszerünkben, pontosabban a vastagbélben, több mint 400 különböző baktérium és gomba éldegél, és teszi a dolgát azért, hogy szervezetünk emésztési folyamatai rendben legyenek. Ennek a népes tábornak képezi részét a Candida albicans is, ami akkor szaporodhat túl, ha valami miatt felborul a bélflóra egyensúlya. A Candida-fertőzés hátterében legtöbbször az immunrendszer meggyengülése áll, de Candida-túlsúlyhoz vezethet a helytelen táplálkozás, illetve az egzotikus utazás során "begyűjtött" kórokozók is. A szakemberek szerint a - főleg tavasszal gyakori - méregtelenítő kúrákkal sem árt az óvatosság, mert akadnak köztük olyanok, amelyek felborítják a bélflóra egyensúlyát.
 
Figyelmeztető jelek

A Candida okozta panaszok a bélrendszerrel kapcsolatos gondok (puffadás, gyomorégés, hasfájás, hasmenés vagy székrekedés) mellett érinthetik a bőrt (csalánkiütés, viszketés, ekcéma, hajhullás stb. formájában), de izom- és ízületi fájdalom is kialakulhat. Jelentkezhet fejfájás, szédülés, alvászavar, A fertőzésben érintettek gyakran számolnak be levertségről, kedvetlenségről, memóriazavarokról, koncentrációs nehézségekről, fáradékonyságról és szomorúságról. Candida-fertőzéssel a nőgyógyászok is gyakran találkoznak, a hölgyek ilyenkor égő-viszkető érzésre és vissza-visszatérő hüvelyfolyásra, valamint gyakran kialakuló húgyúti fertőzésre panaszkodnak.

 
Megelőzés-gyógyítás
A tibeti gyógyászat szerint a betegséget nem elég csak egy irányból megközelíteni. Ha gyors és tartós változást szeretnénk, akkor átfogó terápiára van szükség!

Ez egy­fe­lől ter­mé­sze­tes gom­ba­el­le­nes sze­rek, jól meg­vá­lasz­tott táp­lá­lék­ki­egé­szítők adá­sát, más­fe­lől pe­dig az ét­rend ra­di­ká­lis meg­vál­toz­ta­tá­sát je­len­ti. Ha gyógy­sze­res ter­ápi­át nem kí­sé­rik gyö­ke­res ét­rend­be­li vál­to­zá­sok – a ja­vu­lás csak át­me­ne­ti le­het, és a gom­ba­fer­tő­zés ha­ma­ro­san új­ra el­sza­po­rod­hat a szer­ve­zet­ben. Hosszú időn ke­resz­tül ki kell ik­tat­ni a me­nü­ből bi­zo­nyos élel­mi­sze­re­ket, és csak a tel­jes gyó­gyu­lás után, óva­to­san és fo­ko­za­to­san épít­het­jük be őket új­ra az ét­rend­be, meg­fi­gyel­ve ugya­n­ak­kor, ho­gyan re­agál a szer­ve­ze­tünk.

NoDida prémium étrend-kiegészítő 18, funkciójában és működésében egymást támogató gyógynövény egysége, mely erős gombaölő  és féregűző hatása révén kiűzi a bélrendszerben jelen lévő élősködőket és kiegyensúlyozza a szervezet Candida-szintjét.
Tartalomhoz tartozó címkék: Candida-gomba-parazita

Keresés